за споделянеWriting is easy. All you have to do is cross out the wrong words.
Mark TwainПисането е лесно. Всичко, което трябва да направите, е да задраскате грешните думи.
Марк Твен


Няма коментари:

Публикуване на коментар