петък, 9 ноември 2012 г.

Мъдри мисли за работата и свободното време

Мотивация и извинения за всякакви случаи


Не оставяй днешната работа за утре.  vs.  Не оставяй днешната работа за утре, ако можеш да я свършиш вдругиден.

Ако работата наистина е спешна, някой друг все ще я свърши. (офисен хумор)

Много обичам работата, с часове бих седял да наблюдавам хората, които работят. (Джером К. Джером)

Никога не съм толкова зает, както когато нямам какво да правя. (Сципион Африкански)

И след лоша реколта трябва да се сее. (Etiam post malam segetem serendum est.) Луций Аней Сенека

Откривам, че колкото по-усърдно работя, толкова повече късмет имам. (Томас Джеферсън)

Добре започнатото е наполовина свършено. (Аристотел)

Нищо така не разрушава човека, както продължителното телесно бездействие. (Аристотел)

Всяка платена работа обсебва и разваля ума. (Аристотел)

Ако искаш да имаш съвсем малко време, то недей да правиш нищо. (Если хочешь, чтобы у тебя было мало времени, то ничего не делай.) Антон Павлович Чехов

Избери работата, която обичаш, и тогава няма да бъдеш принуден да работиш и един ден през живота си. (Конфуций)

Във всяка работа чуждите съвети имат по-малко значение от собствения опит. (In omnibus fere minus valent praecepta quam experientia.) Квинтилиан

Практиката без теория е по-ценна от теорията без практика. (Plus usus sine doctruna, quam citra usum doctrina valet.) Квинтилиан

Изморява ни не толкова самият труд, колкото мисълта за него. Квинтилиан

Всеки ден ставам и поглеждам в списъка на най-богатите хора във Форбс. Ако ме няма там, отивам на работа. (Every morning I get up and look through the Forbes list of the richest people in America. If I'm not there, I go to work.) Робърт Орбън

Възможностите обикновено са маскирани като тежка работа и затова повечето хора не ги разпознават. (Opportunities are usually disguised as hard work, so most people don't recognize them.) Ан Ландърс

Вършенето на полезна работа е строго ограничено от законите на термодинамиката. Вършенето на безполезна работа изглежда да е неограничено. (The production of useful work is strictly limited by the laws of thermodynamics. The production of useless work seems to be unlimited.) Донълд Симанек

Когато човек чувства, че не може да зареже работата си, това е сигурен сигнал за предстоящ срив. (When a man feels that he cannot leave his work, it is a sure sign of an impending collapse.) Луис Димбиц Брандайс

Като правило, много по-важно е как хората вършат своята работа, отколкото каква работа избират. (It is, as a rule, far more important how men pursue their occupation than what the occupation is which they select.) Луис Димбиц Брандайс


Български пословици и поговорки 

На вълка затова му е дебел вратът, защото сам си върши работата.

Мързеливите жени в събота вечер се разработват.

Залудо работи, залудо не стой.

Работата не е заек да избяга.

Ти работи, аз ще ти помагам — рекъл господ.

Бог помага, ала в кошара не вкарва.

Ако гониш два заека, няма да хванеш ни един.

Който плаща зле, плаща два пъти.

Искаш ли голяма лъжица, вземи и голяма мотика!

Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо.

Кой лежи, той тъжи; кой оре, той добре.

Бързата работа - срам за майстора.

Аз ваша, ти наша, кой ще вари каша?

Вади си вода от новия кладенец, но не плюй в стария.

Занаят да се учеше с гледане, кучето щеше да е касапин.

Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш.

Лесно е на готови деца баща да бъдеш.

Лесно се галят момите, мъчно се дялат гредите.

Който се цапа, той лапа.

Лежешката не можеш си хапна ябълка.

Канили магарето на сватба, но му заръчали да вземе и самара.

Дума дупка не прави, само хабер праща!

От много работа богат не се става - гърбав се става.

Щом си се хванал на хорото, ще го играеш.

Лозето не ще молитва, а мотика.

Мокрите гащи ядат риба, а сухите ядат пиперки.

Без мокри гащи раци се не хващат.

Орташката работа вълци я яли.

Кефът цена няма.

Гладна мечка хоро не играе, ама като се нахрани и ляга да спи.

В чужда манджа сол не туряй.

Балък лозе копа, юнак вино пие.

Ден година храни.

Английски пословици и поговорки 

Rome wasn't built in a day. (Рим не е изграден за един ден.)

All work and no play makes Jack a dull boy. (Само работа и никакви забавления правят Джак скучен човек.) 


Немски поговорки, изрази и фрази 

Arbeit macht den Meister. (Работата прави майстора.)

Stadtluft macht frei nach Jahr und Tag. (Градският въздух те прави свободен.) - изразът се основава на средновековното право - всеки крепостен, който е живял в града определено време, може да стане свободен гражданин.

Arbeit macht frei. (Трудът освобождава.) - изразът е използван като надпис над вратите на концентрационните лагери по време на Втората световна война. Това мото всъщност има циничен смисъл, защото чрез нечовешки труд и лоши битови условия концлагеристите са били подложени на физическо унищожение.

Пословици и поговорки от цял свят 

За този, който не знае как да работи, работата не свършва. (абхазка пословица)

Няма значение каква е котката - дали е черна или бяла - важното е да хваща мишки. (китайска  пословица)

Няма коментари:

Публикуване на коментар