понеделник, 25 август 2014 г.

Културни различия, или какви са другите

Културни различия и стереотипи в час по чешки


След като миналия път изяснихме кой какво си мисли за чехите (Вж. първата част Културни различия, или какви са чехите), сега е ред на стереотипите за нас. Какви са унгарците, българите, гърците, шотландците и американците? Мексиканците ги пропускаме, защото Илеана отсъства, а ние не говорим зад гърба на другарчето.

Очаква се да сме подготвени по темата за културните различия и стереотипи, защото това ни е домашното. Всеки говори за своята страна, после се включват и другите с допълнения, а понякога има и опровержения. Който използва непознати думи, трябва да ги обясни на останалите, като и тук си има определени правила (DOs: синоними, примери, обяснения, пантомима; DON'Ts: превод на английски). Ивана записва на дъската всички характеристики и накрая отново правим упражнения за палатализацията, нали все пак заради чешкия сме се събрали.

Този път няма големи открития, но пък става ясно, че различните култури мерят с различен аршин човешките качества, напр. в нашия случай що е то работлив и гостоприемен човек.


Какви са унгарците?

  • според Атила: добри, горди, симпатични, забавни, способни;
  • други мнения: националисти, необщителни, талантливи.
Атила избира най-лесния начин и представя унгарците в изцяло положителна светлина. Това провокира чувството за справедливост у Майк, който казва, че според него унгарците са националисти.


Какви са българите?

  • според мен: твърдоглави, твърдят, че всичко знаят и могат, търпеливи, скептични, любопитни, любознателни, работливи, изобретателни, гостоприемни;
  • други мнения: няма.
Преди още да започна да говоря, всички в групата заявяват, че аз съм първият човек от България, когото познават, и не могат да кажат нищо конкретно за българите. Приемам това като мило отношение към мен. При наличието на гъркиня и шотландец в групата подобно незнание ми се струва много странно. Изглежда това, което вече са чували за нас, не е много за казване. Затова и аз решавам да бъда неутрална и избягвам по-негативните стереотипи за българите като груби, невъзпитани и вечно недоволни.

Според Ивана българите са като останалите южни народи - спокойни и живеят без стрес. Струва ми се, че Йоана не е много съгласна, но няма вербална реакция.

Става забавно, когато обяснявам какво е гостоприемен. Майк твърди, че и чехите са гостоприемни. Ивана, нашата чешка учителка, го пита дали всъщност е разбрал какво означава думата.


Какви са гърците?

  • според Йоана: гостоприемни, шумни, кавгаджии, щедри, практични, креативни, работливи;
  • други мнения: мързеливи, страстни, често закъсняват.
Гърците са работливи - това се оказва най-голямата провокация за групата. Ивана изразява съмнение, като повтаря работливи с типичната чешка възходяща въпросителна интонация. Йоана, вече леко докачена, отново потвърждава, докато групата изразява шумен скептицизъм. Все пак Ивана записва думата на дъската, но прави уговорката, че има и мързеливи гърци. Следва една история от гръцкото море как час и половина са чакали обяда си в една таверна.

Сега се сещам, че след като обявих българите за работливи, Ивана също повтори след мен думата работливи, като използва онази въпросителна интонация. Явно южните народи не са най-известни точно с това качество.
Какви са шотландците?

  • според Мазар: стиснати, сръчни, горди, дружелюбни, интелигентни, пияници;
  • други мнения: шегобийци.
Мазар е шотландец от пакистански произход, дори сам така се представя. Това му дава интересна перспектива, говори за шотландците като за нас и тях.Какви са американците?

  • според Майк: Майк няма домашно, но пък всички ние сме готови да говорим за американците;
  • други мнения: дебели и глупави, с лоши познания по география, забавни, самоуверени, индивидуалисти, доверчиви, наивни, патриоти.
Майк не отрича нищо, само казва, че в училищата в САЩ не се изучава много световна география. После ни разказва виц как американците откриват на картата другите държави покрай военните конфликти, в които участват САЩ.


Това е само вторият ми час с тази група, а ми се струва, че се познаваме отдавна. Стереотипите и културните различия между нас вече са назовани и започваме на чисто.


Няма коментари:

Публикуване на коментар